Privacyverklaring

Privacyverklaring Mannavitaal.

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Mannavitaal geleverde producten en diensten. Mannavitaal, gevestigd aan de Rijksstraatweg 212 in Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mannavitaal verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Mannavitaal van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mannavitaal in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Bankgegevens (indien je een dienst afneemt)

Verwerkt Mannavitaal ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mannavitaal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben?

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Mannavitaal dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Mannavitaal. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Mannavitaal. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. www.mannavitaal.com– mannavitaal.com@gmail.com

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mannavitaal gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mannavitaal zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren Mannavitaal zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Mannavitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cookies

Mannavitaal gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Mannavitaal maakt gebruik van Google analytics op een privacy-vriendelijke manier. Dit houdt in dat Mannavitaal de volgende stappen heeft ondernomen:

met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;

jouw IP-adres wordt gemaskeerd;

het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google analytics;

er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics-cookies.

Beveiliging

Mannavitaal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Mannavitaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Mannavitaal toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mannavitaal gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mannavitaal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veilige website

De website van Mannavitaal heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

E-mailmarketing

ActiveCampaign houdt in geval Mannavitaal een mailing verstuurt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet Mannavitaal bijv. of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Facebook & LinkedIn

Op de website van Mannavitaal staat een Facebook-pixel en een LinkedIn tag. De Facebookpixel houdt bij welke Facebook-bezoekers www.mannavitaal.com bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. De LinkedIn tag registreert of er een conversie plaatsvindt op basis van een advertentie op LinkedIn. Bijvoorbeeld dat iemand zich door een advertentie op LinkedIn heeft aangemeld voor een webinar.

Social sharing

Je kunt heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Mannavitaal cookies. Mannavitaal heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar Mannavitaal.com@gmail.com

Jouw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mannavitaal je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via mannavitaal.com@gmail.com. Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact met ons opnemen, via mannavitaal.com@gmail.com

manna_logo

Transformeer je gezondheid met natuurlijke oplossingen.

Contact gegevens

Copyright 2021 mannavitaal.com. ALL RIGHTS RESERVED.

× Heb je een vraag